Piblikasyon

Adore BonDye en Esprit et en vérité

DIMANCH 25 Jiyè 2021

Vèsè Biblik ki tap domine  emisyon an sete Jan 4 vèsè 24.

Sijè an jodi an se: Adore BonDye “en Esprit et en verité”.

Emisyon Louanges à l’Eternel rantre lakay nou sou RTLA ak sè Kergoose Singer Gabriel ki te antre ak San Jezi ki bay lanmou, ki bay sajès ak limyè.

  • Premye adorasyon an sete yon Konpilasyon la Sent sèn melanje ak yon “REÇOIS MON SACRIFICE”. 
  • Salmis Gregory Paul te nan kay lan ak yon chan “Lèw vle”.
  • Panse jounen an tire nan liv:Som 59 vèsè 9. Kelkeswa sitiyasyon ki prezante devanw lan konfyew nan BonDye.
  • Nap kontinye ak adorasyon e louwanj yo ak “That is who you are” 
  • li te kontinye ak yon priyè padon e gerizon. 
  • Epi li te fini ak pastè Claudy Jean nan yon louwanj. 

Gade leve danse tande!