Piblikasyon

DE FASON DE VI

Nan emisyon  ABC levanjil lan jounen jodi Madi ki se 20 Jiyè 2021 an ak pastè Baudelais Denoyer men sou ki pawòl etid lan te chita sou yon brèf rapèl sou lòm chanèl e lòm espirityèl, an gran tèm annou aji an granmoun nan levanjil. Sujè nou pou jounen jodi an se nan Women 8 vèsè 1 a 8 ki pou tèm:””DE  FASON DE VI””

1- Yon stil de lavi selon chè nou sa vle di pa metew sou jouk esklavaj

2- Yon still lavi espirityèl ki mande rete nan konsekrasyon ke BonDye mandew lan, kote pastè Baudelais te pale de anpil vèsè andedan menn liv Women an ak lòt, sete yon bèl etid Biblik an nou swiv ak mwen pandan ke wap rale plim ou ak kayew pouw pran nòt.