Piblikasyon

Jephté anfas pèp amon an

Nan emisyon jodi an nou kontinye ak Jephté nan Jij 11 vèsè 12  a 33 nou te pale de anpil bagay wi nan emisyon an ki te nan Bib lan sitou nan consekrasyon pèp Israel lan nan jij 1 vèsè 7 kote nou tap swiv jan pèp amon an te kanpe kont pèp lan.

2-Sete confimasyon de Jephté, kote li te vle fè nou konnen etan ke lidè nou dwe reflechi avan nou aji.

3- Petisyon Jephté ki se pawòl emosyon nou yo ke nou dwe kontwole, nou te li kèk pasaj tankou: Jij 11 vèsè 29 a 31.   Pwovèb 20 vèsè 25. Nonb 21 vèsè 1 a 3.
Rale plim ou ak kaye w’ pran nòt pandan wap swiv nou ak atansyon.