Piblikasyon

Que fait l’eglise de la jeunesse?

Mèkredi 28 Jiyè 2021 an emisyon levanjil san frontyè te rantre ak yon sijè  andedan yon sijè: KISA LEGLIZ FÈ AK JENÈS LAN.

1- Yon aprwòch sou legliz Jezu Kris lan nan Matye 16 vèsè 18 lan kote Jezi tap di ke legliz lan se pou li,kote profesi legliz lan te vin reyalize nan Ak 2 vèsè 1 a 4.

2- Tradisyon legliz yo ale, pa gen konvansyon jenès, pa gen revèy Jenès, pa gen retrèt pou jèn yo ankò, pa gen konferans pou jèn yo ankò, tout sa yo rezime nan yon sèl bagay, tout lidè yo ap chèche fè afè pa yo, se tout sa yo ki te pale nan emisyon an ak pastè Patrick Joachim, an nou koute ak atansyon……