Piblikasyon

KORE M

Òganizasyon Levanjil Agogo pou kore lide “Ann fè Levanjil Pratik” la ap lanse pwogram “KORE M” pou fè kado plizyè bagay ke tout fanmi nan komite a gen bezwen.

Chak mwa nou deside fè don pou sipòte 100 moun nan kominote Queens la.
Youn di lòt! Ranpli fòm nan pou ka jwenn dat pou pase pran kado pa w ‘ la.