Piblikasyon

LE REGRET DE JEPHTÉ

Samedi 24 jiyè 2021 an pèsonaj Biblik antre lakay ou ak Dyak David Lafortune epi pasteur Patrick Joachim. Lekti te fèt nan Jij 11 vèsè 31 a 40.

Sijè an se te: LE REGRET DE JEPHTÉ

Kote nou te wè 4 pwen nan sujè an.

1- Promès Jephté ak BonDye 

2- La loi de bien parler de Jephté

3- La loi de mal parler de Jephté

4- La docilité de la fille de Jephté.

     Ak anpil ilistrasyon ak vèsè Biblik ki te pale nan emisyon an e sete fen istwa Jephté an.