Piblikasyon

Louwe Letènèl nan RTLA

Nan emisyon Louanges à l’Eternel ak soeur Kergoose Singer Gabriel ki te fèt jodi dimanche ki te 11 jiyè an te kòmanse ak yon adorasyon: 

  1. Delly Benson mwen vle wè glwa ou nan yon lòt nivo.
  2. Ou twò fidèl pou w’ ta trayi m.
  3. Panse an sete: etan ke limyè, mache selon limyè BonDye lè nap mache ak onètete.
  4. Psalmiste Jean Jean te chante: je te donne tout.
  5. Lekti an te fèt nan Sòm 46.
  6. Dènye mizik pou jou an sete Omemma, yon chan afriken, ke BonDye beni nou, na wè dimanch si Dye vle ankò.

Reviv pwogram sa ankò ki te vrèman beni.