Emisyon

LOUANGES À L’ÉTERNEL

Emisyon sa se yon emisyon louwanj ak adorasyon kap fè nou danse,ak anpil bèl pawòl, andedan emisyon sa nou tou profite di tout moun ki fèt nan yon mwa bon anivèsè, andedan emisyon sa wap jwenn kèk vèsè Biblik pou pase semèn nan byen, se yon emisyon ki pase chak dimanch ak soeur Kergoose Singer Gabriel.