Piblikasyon

6 kon ke Jephté te rankontre

Nan emisyon pèsonaj Biblik ki te fèt Samdi ki te 3 Jiyè 2021. Nou te pale de 6 kon ke Jephté te rankontre nan lavi l’:

  1. Konpilsyon moun Israël yo fas a Jephté.
  2. Kontanplasyon moun Israël yo fas a Jephté.
  3. Konfesyon moun Israël yo fas a Jephté.
  4. Konpreyansyon moun Israël yo fas a Jephté.
  5. Kominikasyon moun Israël yo fas a Jephté.
  6. Kondisyon Jephté bay moun Israël yo.

Nan videyo sa swiv ak Dyak David pou plis detay.

Sa ki te make nou nan tout kon sa yo se nou tout kap viv pou BonDye nou dwe aplike kon sa yo pou nou pa tounnen egare an kon…