Emisyon

TI KOZE SOU LAJENÈS

Ti koze sou la jenès se yon emisyon pou jèn tout kote,nan sosyete an,ki la pou konprann jèn yo,kite yo eksprime yo,se yon emisyon ki al pran jèn yo byen lwen pou nou konprann sitiyasyon sosyal yo, espirityèl yo, ekonomik yo, ki avni yo pou demen “Jèn jodi, granmoun demen”, se yon emisyon ki pase chak Lendi ki presente ak pastè Gustave Lazarre.